Escola de Cooperació

Càtedra UNESCO-FCB-UOC

Càtedra UNESCO-FCB-UOC

L’objectiu principal de la Càtedra UNESCO-FCB-UOC de l’Esport per a la coexistència social i la resolució de conflictes és promoure la cohesió social i solucionar situacions conflictives de manera pacífica per mitjà de l’esport.

La Càtedra ofereix procediments, actituds i competències perquè els estudiants puguin analitzar i aplicar les possibilitats de la pràctica esportiva com a eina d’intervenció educativa i de transmissió de valors en contextos de baixa coexistència social i alta conflictivitat.