Inici > Entrevistes > Entrevistes

Entrevistes

Entrevistes

Entrevista amb May East
«La reducció de la petjada ecològica és possible amb mitjans senzills»
Maig de 2011 / Per Guida Fullana

Gaia Education i la UOC presenten conjuntament el curs de postgrau Disseny per a la sostenibilitat, l’únic curs virtual d’aquest tipus que s’ofereix a l'Estat espanyol. May East, directora de programes de l’organització, en resumeix les característiques més rellevants.

Què és el que distingeix aquest curs d’altres que s’hagin desenvolupat en la mateixa línia?

 

Aquest curs de postgrau es basa en el currículum de disseny per a la sostenibilitat, també conegut arreu del món com a EDE (educació per al disseny d’ecoviles). Es fonamenta en l’experiència i els coneixements d’una xarxa integrada per algunes de les ecoviles i projectes comunitaris més reconeguts de tot el món. 

Vint-i-tres països amb graus de desenvolupament molt diferents i en contextos tant rurals com urbans han rebut formació en EDE, i se n’han obtingut molt bons resultats. Els continguts d’aquest programa s’originen a les ecoviles, que com a laboratoris d’investigació de formes de vida sostenibles, desenvolupen la seva tasca amb inquietud, amb continuïtat i esperança. Els coneixements de les ecoviles són àmpliament aplicables a la planificació i reorganització de les nostres organitzacions, institucions, barris, pobles, ciutats i societats.

 

Quines necessitats socials cal cobrir?

 

Vivim en un món que canvia a gran velocitat i que es transforma davant els nostres propis ulls. Hi ha molts temes preocupants i urgents que reclamen la nostra atenció immediata: la desigualtat global, la pèrdua de biodiversitat, el procés d’urbanització i creixement sense límits. Tots aquests problemes són reals i ara estan ben documentats; però actualment fer-se conscients de l’envergadura d’aquests problemes constitueix només la meitat del projecte de convertir-nos en persones amb formació. L’altra meitat té a veure amb les eines pràctiques, amb les capacitats analítiques i amb la profunditat filosòfica per a poder fer un nou disseny de la presència humana al món.

És en aquest context que presentem el curs virtual de postgrau Disseny per a la sostenibilitat, en el qual s’adquireix un coneixement exhaustiu i objectiu de l’estat del planeta, i a continuació s’aprenen una sèrie de solucions regionals, organitzacionals, comunitàries i locals. Aquesta formació proporciona als individus i a les organitzacions els coneixements que els permetran modelar els seus respectius móns i sentir-se més segurs d’ells mateixos; en aquest curs la investigació teòrica es complementa amb aplicacions pràctiques.

 

Quines aplicacions en la vida real tenen els coneixements que s’aprenen en aquest curs?

 

Doncs, per exemple, els alumnes aprendran tècniques de construcció sostenibles aplicables a l’entorn urbanístic, com també a dissenyar un sistema de proveïment d’aigua i xarxes de reciclatge, a desenvolupar sistemes de producció alimentària bioregionals i locals, a calcular i a gestionar la petjada de carboni, a comparar les diferències tècniques entre diferents fonts d’energia renovable i a establir relacions profundes amb els sistemes naturals per mitjà de l’experiència personal.

D'altra banda, preparem els estudiants perquè millorin la seva capacitat de comunicació i es comuniquin d’una manera més solidària, perquè utilitzin el consens per a prendre decisions acceptades per tothom, perquè aprenguin a tractar el conflicte i la diversitat... perquè puguin dissenyar economies locals sostenibles i fermes, perquè harmonitzin la vida econòmica amb els valors ecològics, perquè entenguin el model dominant i activin palanques per al canvi en el marc de l’actual economia globalitzada, i moltes coses més!

Com pot veure, el programa és multifacètic i tracta de temes crucials, ja que aborda d’una manera sistemàtica la recerca de la sostenibilitat en el nostre temps.

 

Els alumnes d’aquest postgrau preparen un projecte de final de curs. El podran veure exposat?

 

Els alumnes treballaran junts en el disseny d’un estudi de cas real i aquest treball és una part essencial de la formació que reben. L’objectiu de l’estudi de cas –el projecte final– és posar en pràctica els principis del postgrau i desenvolupar destreses de disseny. El projecte també ajuda a fixar els continguts del curs i a donar-hi expressió. L’estudi de cas és un exercici integral mitjançant el qual els participants exploren les relacions entre les diferents facetes de la sostenibilitat: personal, social, ecològica i econòmica. S’ha previst premiar el millor treball amb una setmana en una ecovila d’avantguarda com a estímul per a la tasca que han de dur a terme.

 

Els alumnes aprendran en directe el funcionament de l’ecovila?

 

Avui les iniciatives que s’emprenen a les ecoviles desenvolupen models que s’ha demostrat que funcionen i que contenen una clau molt important per a fer la transició a una societat més sostenible. Per exemple, l’ecovila de Findhorn, situada al nord-est d’Escòcia, on he viscut els últims dinou anys, té la meitat de la petjada ecològica que té la Gran Bretanya.

Els alumnes del curs tindran com a guies professors que viuen en ecoviles i veuran estudis de cas de la comunitat. Aquests estudis constitueixen proves cada cop més evidents que la reducció substancial de la petjada ecològica és possible amb mitjans senzills, i que això millorarà la nostra qualitat de vida.

 

Hi ha qui creu que l’ecodisseny té a veure només amb el reciclatge de materials, però és molt més que això. Què és el disseny per a la sostenibilitat?

 

Evidentment l’ecodisseny té a veure amb la integració dels sistemes mitjançant els quals ens proveïm d’aliments, d’energia, d’aigua, de materials i de mitjans de vida, i per mitjà dels quals tractem els nostres residus. Però el disseny per a la sostenibilitat també té a veure amb la distribució equitativa de la riquesa dins d’una mateixa generació i també en les generacions successives. Té a veure amb nous acords socials i amb formes de prendre decisions. Té a veure amb la relació entre valors interns i institucions externes. El programa del postgrau de Disseny per a la sostenibilitat ofereix un enfocament «holístic» de l’ecodisseny. Això significa que presenta l’ampli i multifacètic espectre del disseny per a la sostenibilitat, en els seus vessants socials, econòmics i ecològics, com un tot integral i interdependent.

 

Creu que les generacions joves són les més receptives a les innovacions i a la creativitat per a la sostenibilitat?

 

Avui veiem com les innovacions, la creativitat i la transformació que tenen lloc al món apareixen amb la força de les crescudes primaverals. Veiem arreu del món alumnes joves i també adults que es desperten davant del concepte de sostenibilitat i que volen aconseguir eines pràctiques i un marc conceptual per a avançar en la tasca dins dels seus contextos particulars i, alhora, volen modificar les tendències actuals d’un món insostenible. Veig estudiants de totes les edats fent el que va dir Fuller una vegada: «No canviarem mai les coses lluitant contra la realitat existent. Per a canviar alguna cosa, cal construir un nou model que faci que el que existeix esdevingui obsolet».

 

Hi ha una tendència mundial compromesa amb una construcció mitjançant processos més nets i menys contaminants, però aquests solen ser més cars. És això un impediment per a portar a la pràctica un disseny sostenible?

 

Les estructures econòmiques i els incentius actuals fan que generalment s’obtinguin menys beneficis amb una producció a petita escala que cobreixi les necessitats locals utilitzant matèries primeres locals, i aquests són precisament la mena de sistemes de producció més adequats si volem viure en consonància amb la capacitat de la Terra. Fins que aquestes estructures i incentius no comencin a canviar, el nostre comportament s’ha de regir per criteris fermament fonamentats en els valors. Amb una perspectiva a curt termini avui construir ecològicament és més car. Però, si mirem la sostenibilitat des d’un punt de vista estratègic i a llarg termini, el cost ocult que representa construir una casa amb materials importats d’un altre lloc del planeta és molt més elevat. El disseny per a la sostenibilitat no s’atura només perquè els pressupostos es redueixen. De fet, és ben al contrari: el disseny per a la sostenibilitat s’insereix en una planificació estratègica a llarg termini, i ara, en aquesta època de transformacions que vivim, més que mai.
 

 

Perfil

• Educadora de sostenibilitat.

• East treballa internacionalment amb organitzacions intergovernamentals i amb les Nacions Unides en la creació d’unes directrius polítiques per al desenvolupament sostenible.

• Des del Brasil va anar a Anglaterra i després es va traslladar a la comunitat escocesa de Findhorn.

• Ha exercit un paper destacat en el desenvolupament de relacions entre les Nacions Unides i l’ecovila de Findhorn.

• Se centra en l’activisme ecològic.

• En la seva faceta musical, va publicar dos àlbums en els anys vuitanta: Remota Batucada i Charites.

Creative Commons. Alguns drets reservats
Aquest text està subjecte -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons. Pots copiar-lo, distribuir-lo i transmetre'l públicament sempre que citis l'autor i Universitat Oberta de Catalunya (UOC), no facis un ús comercial i no en facis obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.